Công nghệ xã hội: định nghĩa, chủng loại, dụng cụ

Anonim

Công nghệ xã hội là gì? Câu trả lời đơn giản nhất: một tập hợp các kỹ thuật cho phép bạn tác động đến một tình huống cụ thể hoặc toàn bộ hệ thống xã hội. Nếu bạn nói chuyện được triển khai, khái niệm này bao gồm toàn bộ cấu trúc của các phương thức giao tiếp được sử dụng để kiểm soát một xã hội hoặc môi trường của chính nó. Công nghệ xã hội cho phép bạn hình thành thực tế cần thiết, để quản lý người khác theo lợi ích riêng của họ. Nghiên cứu khoa học của họ, được gọi là "tư vấn quản lý."

Tùy thuộc vào khu vực áp dụng các công nghệ này, chúng khác nhau ở:

 • Thực tế xã hội. Công nghệ như vậy phát triển trong lịch sử. Họ là dễ nhất để giải thích với sự giúp đỡ của tục ngữ. "Không có lao động, bạn không thể bắt một con cá từ ao." "Ai không làm việc, anh ta không ăn." Những công nghệ xã hội này liên quan đến việc chăm sóc những người không được bảo vệ, hình thành công bằng xã hội.
 • Kinh tế. Họ có trong tâm trí phân phối lao động chính xác dựa trên đánh giá khả năng và khả năng của từng nhân viên, phân phối trách nhiệm quản lý để tối ưu hóa trí tuệ của lao động.
 • Quản lý. Điều này bao gồm các phương pháp tạo ra một chiến lược cho các nhà quản lý, tăng trách nhiệm tập thể, phát triển các hệ thống quản lý hiệu quả.
 • Chính trị. Đảm bảo tính đúng đắn và tối ưu của các quyết định chính trị ảnh hưởng đến cuộc sống của xã hội phụ thuộc vào họ.
 • Công nghệ xã hội của lĩnh vực tâm linh. Họ xác định các điều kiện tiên quyết để giải quyết các vấn đề xã hội, tính đến các xu hướng ảnh hưởng đến đời sống văn hóa.

Ngày nay, nhà nước của chúng ta đang phát triển các công nghệ của công tác xã hội liên quan đến việc cải thiện cuộc sống gia đình, các nhóm dễ bị tổn thương (người hưu trí, người khuyết tật, trẻ em). Công nghệ dự đoán phát triển xã hội, thích ứng, xã hội và y tế, sư phạm và những người khác được phát triển và giới thiệu.

Tất cả các đại diện của cộng đồng khoa học đều coi công nghệ công tác xã hội với gia đình là đặc biệt quan trọng, bởi vì chính trong tế bào xã hội này, con người dành phần lớn cuộc đời của họ. Và đó là gia đình mà trước hết hình thành tính cách, nhu cầu, hành vi và khát vọng của một người.

Công nghệ như vậy được phát triển đặc biệt cho các loại khác nhau. Đặc biệt, các công nghệ xã hội để làm việc với các gia đình sau đây được nêu bật:

 • xã hội có nguy cơ;
 • có nhiều con;
 • không đầy đủ;
 • có một đứa con tàn tật, v.v.

Đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ trẻ em bị bạo lực tình dục, thể chất hoặc đạo đức.

Nếu bạn cố gắng phân loại các loại công nghệ xã hội, bạn sẽ phải làm nổi bật một số tiêu chí.

Vì vậy, theo mức độ nổi tiếng, chúng được chia thành cổ điển (truyền thống) và sáng tạo, tức là được thiết kế với các khái niệm và khả năng hiện tại.

Công nghệ có thể bao trùm một khu vực cụ thể hoặc toàn bộ quốc gia, do đó chúng có thể được chia thành toàn cầu, nhằm giải quyết các vấn đề phổ quát của con người và khu vực, có tính đến đặc thù của khu vực.

Một số nhà xã hội học đề nghị phân loại công nghệ sau đây:

 • liên quan đến sự hỗ trợ pháp lý của xã hội;
 • xác định quy định hành chính và mệnh lệnh;
 • hỗ trợ thông tin;
 • liên quan đến sự phát triển tâm linh và văn hóa;
 • cung cấp chức năng xã hội ổn định.

Ngoài những điều trên, khái niệm "công nghệ xã hội" có thể được coi là một hướng hoạt động chuyên nghiệp. Trong trường hợp này, nên xác định một số hành động nhằm dự đoán và loại bỏ các quá trình xã hội tiêu cực. Chúng bao gồm các phương pháp tiếp xúc nhất định:

 • hành chính;
 • quản lý;
 • kinh tế;
 • sư phạm;
 • hợp pháp;
 • tâm lý.

Những phương pháp này liên quan đến các công cụ của tâm lý học xã hội. Họ giúp đạt được mục tiêu của họ.

thú vị bài viết

Nấm nhợt nhạt: nó trông như thế nào và nó mọc ở đâu? Pale toadstool và champignon: điểm tương đồng và khác biệt

Một con nhím ăn gì trong tự nhiên và trong điều kiện nuôi nhốt?

Làm thế nào để xác định tuổi của rùa đất? Hai cách dễ dàng

Sông Hudson ở New York